İnsan Kaynakları


İnsan Kaynakları

İnsan Kaynaklan bölümümüzün temel amacı ihtiyaç duyulan projeye doğru personelle cevap vermek ve bu süreci planlamaktır. Doğru yerde, doğru kişiyle projelerin hayata geçirilmesi insan kaynaklarının en önemli görevidir.Bu görevi doğru adımlarla gerçekleştirmek için SPC' nin ilke edindiği vizyonu ve misyonu doğrultusunda planlanan işlerin kimlerle ve ne zaman, nasıl yapılacağı insan kaynaklarınca belirlenir.

İnsan kaynakları birimimiz, personel teminini yaklaşık 1900 kişilik başvuru havuzumuz içerisinden ve dijital ortamda tuttuğu kayıtları esas alacak şekilde hassasiyetle yapar. Personel seçimi iki kademeli olarak yapılır.

İlk görüşme insan kaynakları departman görevlilerimiz tarafından gerçekleştirilir. Değerlendirmeye uygun bulunan personel adaylarının güvenlik ve referans araştırmasını müteakip olarak son görüşme insan kaynakları müdürümüz veya operasyon müdürümüz tarafından yapılarak iş alımı gerçekleştirilir.

Başlıklar
  • Adli sicil kaydı alınır,
  • Eski işyerlerinden sözlü ve yazılı referans alınır,
  • Yaşadığı çevre araştırması ile sosyal durumu incelenir,
  • İş hayatındaki ‘çalışılmayan’ dönemler araştırılır.
Whatsapp Mesajı Gönder
Bize Ulaşın